293176-22042022-1650588714-846708449-Earth_Day_Flag.jpg

Өнөөдөр Эх Дэлхийн өдөр

Өнөөдөр бол байгаль орчноо хамгаалж, эх дэлхийгээ хайрлах зорилготой өдөр. 1970 оноос эхлэн жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын 22-нд тэмдэглэж ирсэн…