Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:     Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Төв, Хэнтий аймгуудын нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:    Өнгөрсөн хоногт: Баянхонгор, Баян-Өлгий, Дорнод, Говь-Алтай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Завхан, Хөвсгөл аймгуудын зарим газраар бороо орсон. Бусад нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:    Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Баянхонгор, Баян-Өлгий, Булган, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Хэнтий,…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Орхон, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгуудын…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Баянхонгор, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий аймгийн…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:  Өнгөрсөн хоногт: Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгийн зарим газраар бороо орсон. Бусад нутгаар цаг агаар тогтуун…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл аймгуудын…