Аюулт үзэгдэл ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот, Архангай, Булган, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Хөвсгөл аймгуудын нутгаар бороо…

Аюулт үзэгдэл ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Дорноговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудад бороо…

Аюулт үзэгдэл ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот, Архангай, Баянхонгор, Булган, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Хөвсгөл аймгуудын нутгаар…

Аюулт үзэгдэл ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар Өнгөрсөн хоногт: Баян-Өлгий, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгуудад бороо орсон. Бусад нутгаар цаг агаар тогтуун байсан. Өнөөдөр: Ихэнх…

Аюулт үзэгдэл ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн нутгаар…

Аюулт үзэгдэл ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар Өнгөрсөн хоногт: Архангай, Баянхонгор, Булган, Говьсүмбэр, Дорнод, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудын нутгаар…