Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.    Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин:        Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчний тухайд: 1 аймгийн 1 сумын нутагт “Шүлхий” өвчний 1, 1…