Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Орхон, Өвөрхангай, Увс, Төв,…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Говьсүмбэр, Баянхонгор, Булган, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгийн…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнгөговь, Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудын нутгаар бороо орсон. Бусад нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорнод, Завхан,Өвөрхангай,  Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Сэлэнгэ, Орхон  аймгийн зарим газраар бороо орсон.…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дорнод, Дундговь, Завхан, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Увс аймгийн зарим…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Увс, Ховд,…