Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Дорноговь, Завхан, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгуудын нутгаар бороо орсон. Бусад нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт:  Баян-Өлгий, Баянхонгор,  Булган, Дорнод, Завхан, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Увс,  Өмнөговь,Сүхбаатар,Сэлэнгэ, аймгийн зарим газраар бороо орсон. Бусад…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт:  Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудын нутгаар бороо…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар болон Баянхонгор, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Дорнод, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ аймгуудын нутгаар бороо орсон. Бусад нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар болон Говь-Алтай, Дорнод, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудын нутгаар бороо орсон. Бусад нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:    Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий аймгийн нутгаар дуу…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхонгор, Булган, Говьсүмбэр, Дорнод, Дундговь, Завхан, Орхон, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Говь-Алтай аймгийн нутгаар цас, Булган, Дархан-Уул, Дорноговь, Завхан, Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгийн нутгаар бороо орж, бусад нутгаар…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар:     Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Орхон, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Увс,…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорнод, Орхон, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Хөвсгөл,…