Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Архангай, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Орхон, Өвөрхангай, Төв, Увс, Хөвсгөл аймгуудын…

Аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлын мэдээ

1.Цаг агаар: Өнгөрсөн хоногт: Улаанбаатар хот болон Булган, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ Төв, Увс, Хөвсгөл, Хэнтий, аймгийн…