Яндан хөөлөх зааварчилгаа

Уламжлалт болон төслийн зуухны янданг хэрхэн хөөлөх вэ? Галлахын өмнө яндангаа буулгаж үзүүр хэсэгтээ арзгар тросстой урт саваагаар хөө, тортгийг…