1-3.jpg

Ахмадын хорооны 2019 оны ажлын тайлан

ОБЕГ-ЫН АХМАДЫН ХОРООНООС 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРААС 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САР ХҮРТЭЛ ЗОХИОСОН АЖЛЫН ТАЙЛАН        2019.10.01.                                                                              Улаанбаатар…