Албаны дүрмүүд

 1. Гал түймрийн эрсдлийн зэрэг
 2. Галын аюулгүй байдал Нэр томъёоны хураангуй
 3. ГАЛЫН ТЕХНИК НЭР ТОМЬЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ              
 4. Галын хоолойн стандарт
 5. Аврах олсны стандарт
 6. Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага
 7. Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм/ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/ 
 8. ОБАЭБ-ын дотоод албаны дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 9. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн сахилгын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 10. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн жагсаалын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 11. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 12. ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДҮРЭМ  2016.05.16
 13.  ОБАЭБ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм/ЗГ-ын 1999… №209 тогтоол 
 14.  ОБАЭБ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм/Шадар сайдын 2013.01.15 №07 тушаал 
 15. Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм 
 16. ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/ 
 17. ХХАА-ны дүрэм
 18. Хорт хий, утаанаас хамгаалах талаар дагаж мөрдөх дүрэм
 19. ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчийн хувцас өмсөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2007.03.29 №40 тушаал/ 
 20. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цолны зэрэглэл батлах тухай /МУ-ын Шадар сайдын 2008.05.23 №60 тушаал/