Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтнүүд үнэмлэхээ гардлаа

0

Онцгой байдлын байгууллага 2019 онд Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд шилжих зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсүүдэд “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн”-ий орон тоог бүтцийн шинэчлэлээр баталсан.

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуульд Азийн хөгжлийн банкны “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн санхүүжилтээр сургаж, бэлтгэн мэргэжлийн үнэмлэхийг нь гардууллаа.

 Сургалтын 45 хоногийн хугацаанд гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичиг, ой, хээрийн болон обьектын түймэр, ган, зуд, үер, химийн болон цацрагийн осол, мал амьтны гоц халдварт өвчин, газар хөдлөлтийн барилгын тэсвэржилтийн зэргийг үнэлэх, аргачлалд суралцаж, цэргийн хэргийн мэдлэг дадлагыг эзэмшлээ.

 Ингэснээр гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах улсын болон орон нутгийн албадын уялдаа холбоог хангаж, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд суурилсан төлөвлөлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх юм гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.