Хүүхдийг болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлье

0