Гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх цагийн байдлын дагуу ажиллаж байна

0

  Монгол Улсын Шадар сайдын Булган аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу тус аймагт Онцгой байдлын ерөнхий газраас Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг 09 сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулна. Сургуулийн талаарх нэгдсэн мэдээллийг  хүргэж байна.

Гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх цагийн байдлын дагуу ажиллаж байна /2018.09.13/

https://nema.gov.mn/?p=40664

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль эхэллээ /2018.09.13/

https://nema.gov.mn/?p=40622

“Гамшгаас хамгаалах сургалт” үргэлжилж байна /2018.09.11/

http://nema.gov.mn/?p=40545

Удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгож байна  /2018.09.11/

http://nema.gov.mn/?p=40514

Булган аймгийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн байдлын зэрэгт шилжлээ /2018.09.10/

http://nema.gov.mn/?p=40494

Ажлын хэсэг Булган аймагт ажиллаж байна  /2018.09.10/

http://nema.gov.mn/?p=40490