Орц, гарц хааж хашаа барьсан, тээврийн хэрэгсэл байршуулсан иргэн учирсан хохирлыг барагдуулна

0

Эх сурвалж: МҮОНТ