Уул уурхайн аврагчийн “хоёр дахь” амь нь хүчилтөрөгчийн баг

0