“Сургах зүйн боловсрол олгох” сургалтыг зохион байгуулж байна

0

Онцгой байдлын ерөнхий газраас БСШУСЯ-ны харъяа Боловсролын хүрээлэн, “Боловсролын шинжлэх ухааны академи” ТББ, “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төсөлтэй хамтран “Сургах зүйн боловсрол олгох” сургалтыг Давтан сургалт, сэргээн заслын төвд зохион байгуулж байна.

Сургалтыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу Боловсролын академийн багш нар явуулж байгаа бөгөөд сургалтанд хамрагдсан алба хаагчдад багшлах эрхийн сертификат олгох юм.

Тус сургалтанд төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн болон сургалт, сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан нийт 30 гаруй  алба хаагч хамрагдаж байна. Сургалт 2018 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.