Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг явагдаж байна

0

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын тушаалаар нийт бие бүрэлдэхүүнийг эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамруулж байна.

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг ОБЕГ-ын харъяа Давтан сургалт, сэргээн заслын төвийн дэргэдэх “Жаргалант” сувилалын эмч нар хийж байгаа юм. Үзлэгээр албан хаагчдын зүрхний цахилгаан бичлэг, эхо, хөдөлгөөний сорил авах юм. Алба хаагчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх зорилгоор хийж байгаа үзлэг дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчдыг хамруулж 2017 оны 11 сарын 27 хүртэл үргэлжилнэ.

 Мөн нийслэлийн Онцгой байдлын газрын хэмжээнд 40,45,50,55 насны алба хаагчид урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд Интермед эмнэлэгт хамрагдах юм гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.