“Монголын мэдээ” газар дээрээс нь мэдээлэв

0

Эх сурвалж: МҮОНТ