Хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье

0