Хөвсгөл аймагт Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль эхэллээ

0