Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн Азийн түншлэлийн хурал

0