АЙМГИЙН АХМАДЫН ЗӨВЛӨЛ, САЛБАРЫН ДАРГА НАР ТАНАА

0

Онцгой байдлын байгууллагын Ахмадын холбооны ээлжит хоёрдугаар бага
хурлыг 2016 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулж “Онцгой байдлын
байгууллагын Ахмадын холбооноос 2014-2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажпын тайлан,
цаашдын зорилт тухай” илтгэл, Ахмадын холбооны дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах саналын тухай, Зохион байгуулалтын асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн
боловч төсөв зардлаас шалтгаалан хийх боломжгүй болсон тул таны хариуцсан
Ахмадын зөвлөл, салбарын гишүүдээр дээрх 3 асуудлыг хэлэлцүүлж гишүүдээс
гаргасан санал дүгнэлтийг нэгтгэж, хурлын тэмдэглэлийн хамт 10 дугаар сарын 10-
ны дотор ирүүлэхийг хүсье.
Ахмадын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнд таны хариуцсан Ахмадын
зөвлөл, салбараас нэр дэвших 1 квот хуваарилагдсан тул олонхийн санал авч нэр
дэвшсэн 1 гишүүний нэрийг ирүүлэхийг мэдэгдье.
Хэлэлцэх материалуудыг хавсаргав.
Нийт гишүүдэдээ Монголын Ахмадын баярын мэнд хүргэе.

Хүндэтгэсэн:

Холбооны тэргүүн Д.Хишигбаатар

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБООНООС 2014-2016 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН, ЦААШДЫН ЗОРИЛТЫН ТУХАЙ Татаж авах