Өдрийн архив: 2018-01-29

Мэдээ мэдээлэл
0

Захиргааны ерөнхий хуулийн 29.1-д “Захиргааны байгууллагаас захиргааны шийдвэрийн хувийн хэргийг хөтлөх бөгөөд уг хувийн хэрэгт…