Өдрийн архив: 2017-04-05

Азийн сайд нарын бага хурал - 2018
0

Монгол Улсын Засгийн газраас НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газартай хамтран зохион байгуулж байгаа “Гамшгийн эрсдэлийг…