Өдрийн архив: 2017-04-04

Азийн сайд нарын бага хурал - 2018
0

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын стратегийн Азийн түншлэлийн хурал”-ын үеэр болох нэгэн томоохон үйл явдал…