Харалт: Зарлал

Онцгой байдлын ерөнхий газраас зарлагдаж байгаа зарлал

Зарлал
0

ОХУ-ын Иргэний хамгаалалтын академийн сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 2017 оны 10 дугаар сараас Хууль…

Зарлал
0

Хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий агентлаг, байгууллагуудын алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх шаталсан сургалтын…