Харалт: Ахмадын холбоо

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Онцгой байдлын ерөнхий газрын ахмадын хороо нь Ахмад настны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, гишүүддээ үйлчилдэг, тэдний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үндсэн үүрэг, зорилготой Төрийн бус байгууллага мөн.